LUCTRA al 35 jaar! Service & Care!

Site Setting

Info Goede Doelen

 • AMNESTY INTERNATIONAL

  60 jaar Amnesty International. Al 60 jaar strijdt Amnesty International voor mensenrechten. Voor de basisrechten van mensen dichtbij én veraf. Of het nu om ouderen in woonzorgcentra of de stemlozen in verre uithoeken van de wereld gaat. Elke mensenrechtenschending is er een te veel. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vormt onze leidraad. Dankzij onze wereldwijde beweging van maar liefst 10 miljoen mensenrechtenactivisten kunnen we onpartijdig en onafhankelijk blijven.

  10 miljoen mensen die opkomen voor de rechten van hun medemens. Een wereld waarin iedereen kan genieten van mensenrechten, daar strijden we voor. Een wereld waarin we de handen in elkaar slaan en elkaar versterken, daar strijden we voor. Een wereld waarin een organisatie als Amnesty niet langer hoeft te bestaan.

  Ons voortbestaan en onpartijdige werk garanderen?

  Door voor uw familie, kennissen en vrienden een eindejaarkaart ten voordele van Amnesty te kopen, verzekert u dat wij ons waardevolle werk verder kunnen zetten.

  Voor meer informatie op: www.amnesty.be

  Bekijk kaarten
 • ARTSEN ZONDER GRENZEN

  Elk jaar vertrekken meer dan 2.000 vrijwilligers om hulp te bieden aan volkeren in nood in meer dan 70 landen. Artsen, chirurgen, anesthesisten, verpleegkundigen, laboranten, logistieke medewerkers en administratief personeel werken nauw samen met duizenden lokale collega’s. AZG levert vooral noodhulp bij natuurrampen, conflicten, vluchtelingenstromen, hongersnoden, epidemieën, etc. Andere projecten zijn echter van middellange of lange duur, waarbij plaatselijke samenwerkingsverbanden worden aangegaan en een belangrijk sensibiliserings – en vormingsluik (aids, tuberculose, malaria, geestelijke gezondheid, toegang tot gezondheidszorg, etc.) vereist is. Naast hulpverlening voert AZG ook campagnes om de aandacht van politici en de economische wereld te vestigen op het lot van volkeren in nood en het belang van toegang tot gezondheidszorg voor iedereen.

  U kunt helpen door kerstkaarten te kopen ten voordele van Artsen Zonder Grenzen. Per verkochte kaart wordt € 0,20 overgemaakt aan AZG.

  Kijk voor meer informatie op: msf-azg.be/nl

  Bekijk kaarten
 • BELGISCHE RODE KRUIS

  Al meer dan 150 jaar zet Rode Kruis-Vlaanderen zich als onafhankelijke organisatie in om kwetsbare mensen een veilige omgeving en hulp te bieden waar nodig. Rampenbestrijding, zelfredzaamheid en bloedvoorziening zijn hierbij de focus. Dankzij meer dan 14.000 vrijwilligers, elke dag opnieuw.

  Als mens zijn we kwetsbaar in onvoorziene omstandigheden. Door elkaar te helpen zijn we beter voorbereid om ongevallen, rampen en andere noodsituaties het hoofd te bieden. Rode Kruis-Vlaanderen vertrekt vanuit die filosofie om tal van activiteiten en steunmaatregelen op te zetten. Denk maar aan de bloed- en plasmadonorcentra, die misschien wel het bekendste zijn. Maar evengoed staan Rode Kruisvrijwilligers paraat op events en manifestaties, organiseren we eerstehulpcursussen voor bedrijven, of laten we kinderen uit een kwetsbaar gezin genieten op WOW kamp. Uiteraard biedt Rode Kruis-Vlaanderen ook medische hulp en bijstand in noodsituaties in binnen- en buitenland.

  Wij zijn in Vlaanderen dé expert op het vlak van eerste hulp. We willen dat mensen elkaar altijd kunnen helpen, of ze nu moeilijkheden ondervinden op lichamelijk of op psychisch vlak. Eerst publiceerden we het handboek Luister!, daarna organiseerden we opleidingen waar mensen vaardigheden konden oefenen. En nu is er dus ook de app.

  Rode Kruis-Vlaanderen doet nog zoveel meer Rode Kruis-Vlaanderen zet ook sterk in op baanbrekend onderzoek en innovatie. Traditie, intuïtie of goede wil zijn de basis, voortdurend inzetten op de meest effectieve aanpak, met een wetenschappelijke onderbouwing,is de drijfveer. Of wat dacht je van aangepaste vakanties voor mensen met een beperking? Brugfiguren in scholen? Een bibliotheek waar je terecht kan voor educatief en referentiemateriaal?

  Voor meer informatie op: www.rodekruis.be

  Jouw steun is meer dan nodig Elke dag geven bijna 1.600 medewerkers en 14.000 vrijwilligers van Rode Kruis-Vlaanderen het beste van zichzelf. Een veelzijdige en betrouwbare hulporganisatie met impact, die maximaal beroep doet op vrijwilligers. Om te helpen. Daarvoor zijn middelen nodig; véél middelen. Dankzij jullie financiële steun kan iedereen iemand blijven helpen, waar en wanneer dat ook nodig is. Bestel vandaag je kerstkaarten en kies Rode Kruis-Vlaanderen als goed doel van jouw bedrijf.

  Bekijk kaarten
 • CLINICLOWNS

  De Cliniclowns zijn elke dag in de weer om zieke kinderen en/of kinderen met een beperking een hart onder de riem te steken.

  Onze professionele clowns bereiken op jaarbasis maar liefst 25.000 kinderen die ze elk een gepersonaliseerd bezoekje brengen, volledig gebaseerd op improvisatie. Subsidies ontvangen we daarvoor niet, maar gelukkig kunnen we rekenen op giften van het publiek. Ook uw kerstkaart kan daartoe bijdragen. Aarzel dus niet en help ons dankzij uw kerstwensen nog meer kinderen te bereiken!

  Voor meer informatie op: www.cliniclowns.be

  Bekijk kaarten
 • HANDICAP INTERNATIONAL

  15% van de wereldbevolking leeft met een beperking, dat komt neer op ongeveer één miljard mensen. We hebben het over de grootste minderheid ter wereld, maar toch worden mensen met een beperking vaak over het hoofd gezien.

  Handicap International (HI) werkt zij aan zij met mensen met een beperking en andere kwetsbare bevolkingsgroepen in meer dan 59 landen. HI komt onafhankelijk en onpartijdig tussen in situaties van armoede en uitsluiting, bij conflicten en natuurrampen, om hun levensomstandigheden te verbeteren.

  Preventie en sensibilisering, de lokale zorgverlening ondersteunen, revalidatiezorg of de toegang tot onderwijs en de arbeidsmarkt verzekeren ... Uiteindelijk hebben alle projecten van Handicap International slechts één doel: een waardig leven voor elke man, vrouw en kind.

  Dankzij uw aankoop van deze wenskaarten draagt u uw steentje bij aan de projecten van Handicap International. Bedankt voor uw steun!

  Meer informatie over deze projecten vindt u op: www.handicapinternational.be

  Bekijk kaarten
 • KINDERKANKERFONDS

  Het Kinderkankerfonds zet zich in voor een betere levenskwaliteit van kinderen met kanker en hun gezinnen. Enkele initiatieven van KKF; hulp voor gezinnen van kinderen en jongeren met kanker, ondersteuning van de kinderkankerafdelingen, gespecialiseerde thuiszorg voor ernstig zieke kinderen, speel- en leefruimte voor broers en zussen tijdens de bezoekuren, steun aan wetenschappelijk onderzoek, activiteiten voor kinderen en jongeren met kanker en voor hun ouders, grootouders, broers en zussen.

  Kijk voor meer informatie op: www.kinderkankerfonds.be

  Bekijk kaarten
 • KOM OP TEGEN KANKER

  ‘Je hebt kanker.’ Het verdict valt elk jaar voor meer dan 40.000 Vlamingen. 1 vrouw op de 4 krijgt de ziekte voor ze 75 is. Bij mannen is dat zelfs 1 op de 3. Gelukkig overleven steeds meer patiënten. Steeds meer mensen leven dus met de gevolgen van kanker, in Vlaanderen al ruim een kwart miljoen.

  Kom op tegen Kanker is als onafhankelijke ngo en vzw de voortrekker en het aanspreekpunt in de strijd tegen kanker in Vlaanderen. Op een dag zullen we kanker verslaan. Zodat niemand nog een geliefde verliest aan de ziekte. We vermijden, bestrijden en verzachten kanker tot die dag werkelijkheid wordt. Om dat te kunnen doen, mobiliseren we zoveel mogelijk mensen.

  Ontdek meer over onze organisatie en hoe jij kunt helpen op www.allesoverkanker.be en www.komoptegenkanker.be

  Bekijk kaarten
 • LIGHT FOR THE WORLD

  De vzw “Light fort he World” bestrijdt blindheid in Afrika. Verbetert de levenskwaliteit van mensen met een visuele handicap. Komt op voor hun rechten.

  Meer info op www.lightfortheworld.be

  Bekijk kaarten
 • MERCY SHIPS

  Mercy Ships is een internationale liefdadigheidsorganisatie die met het grootste private ziekenhuisschip ter wereld gratis medische hulp verleent aan de allerarmsten. Het doel van Mercy Ships is om de gezondheidszorg van de armste landen in Afrika duurzaam te verbeteren.

  Mercy Ships verleent enerzijds directe medische hulp zoals tumors verwijderen, slecht ontwikkelde botten corrigeren en cataractoperaties uitvoeren die blinden laat zien. Anderzijds is er structurele hulp zoals renovaties van ziekenhuizen en operatiekamers, opleidingen voor lokaal medisch personeel of cursussen over landbouw voor meer en gezondere voeding

  Dat alles vanop de Africa Mercy, een drijvend ziekenhuis bemand door meer dan 400 vrijwilligers. Zij betalen zelf hun reis- en verblijfkosten. Het zijn chirurgen, dokters en verplegers maar ook mecaniciens, landbouwexperts en ingenieurs van over de hele wereld.

  Kijk voor meer informatie op: www.mercyships.be

  Bekijk kaarten
 • SAMEN TEGEN ARMOEDE

  Welzijnszorg steunt jaarlijks meer dan 150 projecten die zich inzetten voor armoedebestrijding en die sociale uitsluiting teengaan. Via vorming en educatieve materialen gaat Welzijnszorg de uitdaging aan om vooroordelen te doorprikken en mensen anders te laten kijken naar armoede.

  Kijk voor meer informatie op: www.welzijnszorg.be

  Bekijk kaarten
 • PINK RIBBON

  Wist je dat er op dit moment 100.000 moedige Belgische vrouwen vechten tegen borstkanker?

  Maar liefst 1 vrouw op 9 wordt in de loop van haar leven met de ziekte geconfronteerd. Dat maakt van borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen, zowel jong als oud.

  Om deze vrouwen te helpen, richt Pink Ribbon verschillende projecten op in het kader van preventie, vroegtijdige opsporing en psychosociale steun aan (ex-)patiënten en hun omgeving. Op die manier wil Pink Ribbon de strijd tegen borstkanker aangaan, de medische behandeling van de ziekte te verbeteren en de levenskwaliteit van lotgenoten verhogen. Verder zet Pink Ribbon ook in op wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker dat wordt uitgevoerd door Stichting Kankerregister.

  Voor meer informatie op: www.pink-ribbon.be

  Bekijk kaarten
 • WAR CHILD

  Samen halen we de oorlog uit een kind

  Kinderen sterker dan oorlog. Absoluut. Kinderen zijn veerkrachtig - dat ziet War Child elke dag. Met muziek, sport en spel leert War Child kinderen die opgroeien in conflictgebieden omgaan met hun emoties en hun ervaringen. Zodat de kinderen zich weer veilig voelen, op elkaar vertrouwen en kunnen bouwen aan een vreedzame toekomst. Samen maken we het verschil. Samen halen we de oorlog uit een kind.

  Voor meer informatie op: www.warchild.nl

  Bekijk kaarten